Certificate

 

Im Jahr 2007 hat unsere Gesellschaft das Zertifikat des Qualitätsmanagementsystems nach ČSN EN ISO 9001:2001 von der EURO CERT CZ AG erhalten.

 

 

Jedním z výsledků naší enviromentální politiky bylo zapojení se do unikátního ekologického projektu Zelená firma.

Projekt řeší:

 • sběr drobného elektroodpadu z domácností (prostřednictvím zaměstnanců)
 • řešení veškerého firemního elektroodpadu
Přínos a výhody projektu:
 • deklarace ekologického myšlení směrem k zaměstnancům a veřejnosti
 • certifikace firmy zapojené do projektu
 • sběrný box zcela zdarma
 • svoz naplněného boxu zdarma
 • likvidace firemního elektroodpadu zdarma
 • využití marketingového potenciálu tohoto projektu
 • využití loga projektu na propagačních materiálech
 • benefit zaměstnancům
 • legislativní poradenství
Vznik projektu:
V ČR není dostatek míst, kam by lidé mohli odnést vysloužilé elektrozařízení z domácností. Veřejnost nemá dostatečné informace o významu a způsobu recyklace elektrozařízení.
Stále více společností řeší program společenské odpovědnosti.

 

Media